Vi och miljön

  • Vi strävar efter att utföra vår trafik med minimal miljöbelastning.
  • Vi kör alltid på miljöklass 1 diesel.
  • Vi strävar efter ett mjukt körsätt för att minska bränsleförbrukning, utsläpp, slitage och för att öka komforten.
  • Vi håller oss informerade om och följer aktuell miljölagstiftning.
  • Vi tillämpar en inköpsplan som eftersträvar minimal miljöpåverkan avseende fordon, motorer, bränsle, kemikalier osv.
bildtitel

Kontaktinfo

Bollnäs Busstrafik AB
Renslyckan 12
821 30 Bollnäs

Tele: 0278-10262
Fax: 0278-10836
E-post: bollnas@bollnasbuss.se